Carl Christoffer Gjörwell Sr.

Carl Christoffer Gjörwell (si tua) (10 Februari 1731 – 26 Agustus 1811), adalah seorang wartawan Swedia, penyunting laba dari sekitar dua puluh jurnal dan pemazmur yang kidung-kidungnya diterbitkan dalam kitab kidung Moravia Sions Nya Sånger ("Lagu-lagu baru Zion") dan lainnya. Namanya secara alternatif disebut sebagai Carl Christoffersson Gjörwell, Carl Christopher Gjörwell atau Karl Kristofer Gjörwell.

Carl Christoffer Gjörwell (si tua) dilukis oleh Per Krafft si Tua.
Nisan Gjörwell di pemakaman Solna

Daftar pustakaSunting

Disunting dan diterbitkan oleh GjörwellSunting

 • Den svenska Mercurius (1755–1761, 1763–1765).
 • Lefvernesbeskrifningar och Caracterer om stora och namnkunniga människor (1755–56),
 • Svenska Bibliotheket (5 volumes, 1757–1761),
 • Kon. Gustaf Adolphs Tyska fälttåg (2 vols., 1759–61),
 • Förråd eller Samling af historiska, moraliska och andra ämnen (2 vols., 1759–60),
 • Nya Svenska Bibliotheket (2 vols., 1762–63),
 • K. Bibliothekets Bibliothekets Tidningar om Lärda Saker (2 vols., 1768–69),
 • Stats-Journal (5 vols., 1768–69),
 • Svenske Anecdoter (4 vols., 1768–69),
 • Allmänna Tidningar (4 vols., 1770–72),
 • Politiske reflexioner. "öfwer rikens och folkslags styrelse och revolutioner, stigande och fall, nationela interessen m.m. hämtade utur så äldre som nyare, så in- som utländska historien; den upmärksame swenske medborgaren tilägade af några patriotiske granskare", Tidskrift, Stockholm: Wennberg och Nordström, 1771.
 • Samlaren (9 vols., 1773–77),
 • Historiske och Politiske Mercurius (7 Vols., 1774–78),
 • Allmänna Bibliotheket (6 vols.,. 1776–78),
 • Upfostringssälskapets Tidningar (1781–90),
 • Historiskt Lexikon (3 vols., 1788–89), and
 • Svenska Archivum (2 vols., 1790–93).
 • Carl Christoffer Gjörwell Sr., Förtekning på alla de af trycket utgifne arbeten som blifvit författade, utgifne eller förlagde af Carl Christoffersson Gjörwell. Stockholm: Kumblinska boktryckeriet, 1804.
 • Carl Christoffer Gjörwell Sr. and Arne Munthe, Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik Sparre 1768-1795, Stockholm: 1938, 321 pages.

Ulasan dan kritikanSunting

 • Essayist Oscar Levertin compiled Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref (1900), drawn from Gjörwell's voluminous correspondence and detailed diary entries.
 • Gustaf Näsström, Gustaf, 1899–1979, Den gamle och graven: C. C. Gjörwell på Solna kyrkogård Solna: Hembygdsfören, 1975.
 • Kent Zetterberg, "C. C. Gjörwell och Allmänna Tidningar" in Presshistorisk årsbok. Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner, 1989 (6), pp. 19–22. ISSN 0282-020X
 • Jakob Christensson, "En upplysningstida encyklopedists uppgång och fall" in Lychnos. Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 1993, pp. 109–149. ISSN 0076-1648
 • Roger Jacobsson, Roger, "Diderot, Gjörwell och CD-ROM-skivan: om att vara modern" in Horisont. Vasa: Horisont, 1995 (42:2), pp. 63–68. ISSN 0439-5530
 • Jakob Christensson, "Kärlek eller vänskap? En gustaviansk lexikografs slutgiltiga ståndpunkt" in Valborg Lindgärde and Elisabeth Mansén (eds.), Ljuva möten och ömma samtal. Stockholm: Atlantis, 1999. pp. 259–281. ISBN 91-7486-038-0
 • Ingemar Oscarsson, "Svensk 1700-talsjournalistik på den europeiska arenan: Gjörwell som Sverigerapportör till utlandspressen" in Presshistorisk årsbok. Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner, 2001 (18), pp. 41–74. ISSN 0282-020X
 • Hans Östman, "Några axplock ur Carl Christoffer Gjörwells korrespondens" in Personhistorisk tidskrif. Krylbo: Personhistoriska samfundet, 2001 (97:1), pp. 5–27. ISSN 0031-5699
 • Ingemar Oscarsson, "Rikets frihet, borgerlig frihet, skrif-frihet: Gjörwell och den politiske Aristarchus 1769-72" (sic) in Marie-Christine Skuncke and Henrika Tandefelt (eds.), Riksdag, kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Stockholm: Atlantis, 2003. pp. 315–338. 432 pages. ISBN 91-7486-771-7

KidungSunting

 • "Herde, du som fåren betar" ("Shepherd, you who graze the sheep") in Sions Nya Sånger 7th ed., 1870, No 124.

Pranala luarSunting

CatatanSunting