Buka menu utama

Lakon carangan, adalah lakon wayang yang keluar dari pakem (standar) kisah mahabarata atau ramayana. Namun pemeran dan tempat - tempat dalam lakon carangan tetap menggunakan tokoh - tokoh wayang purwa yang berasarkan mahabarata atau ramayana. Lakon seperti ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak penanggap wayang. Namun lakon yang semula berupa carangan, dapat menjadi pakem jika diterima masyarakat dan sering dibertunjukkan.