Tabel dibawah menunjukkan nilai dan pengucapan suara dalam bahasa Ukraina untuk artikel Wikipedia dengan transkripsi Alfabet Fonetik Internasional.

Bahasa Ukraina memiliki konsonan palatalisasi atau "lembut" dan nirpalatalisasi atau "keras". Konsonan terpalatalisasi ditandai dengan superskrip IPA j yang diucapkan dengan punggung lidah naik mendekati langit-langit keras seperti dalam fonem [j] saat mengucapkan ya.


Konsonan
Keras Lembut
IPA Contoh Suara mendekati IPA Contoh Suara mendekari
b бог[1] [bɔɦ] buku N/A
d дим[1] [dɪm] dadu дім, мідь[1] [d⁽ʲ⁾im] , [midʲ] dew
dz дзе́ркало[1] [ˈdzɛrkɐlo] dzikir dzʲ ґедзь, дзьоб[1] [ɡɛdzʲ] , [dzʲɔb] pad's
джміль[1] [dʒmilʲ] jas, jamu N/A
f фа́рба [ˈfɑrbɐ] fasih
ɡ ґа́нок[1] [ˈɡɑnok] gas
ɣ чахохбі́лі[1] [tʃɐxoɣˈbil⁽ʲ⁾i] antara suara gas dan hama
ɦ газе́та [ɦɐˈzɛtɐ] hindhu
N/A j йти, гай, їда́льня [jtɪ] , [ɦɑj] , [jiˈdɑlʲnʲɐ] ya
k ключ [klʲutʃ] kami N/A
l лось [lɔsʲ] bel лід, сіль [l⁽ʲ⁾id] , [s⁽ʲ⁾ilʲ] antara suara lusin dan ya
m мир [mɪr] musik N/A
n не́бо [ˈnɛbo] nama ні́жний, день [ˈn⁽ʲ⁾iʒnɪj] , [dɛnʲ] seperti dalam menyanyi, tetapi sedikit samar
p пил [pɪl] puisi N/A
r лі́кар [ˈl⁽ʲ⁾ikɐr] rokok yang sedikit digetarkan рі́чка [ˈr⁽ʲ⁾itʃkɐ] surya
s суп [sup] sup сі́но, вісь [ˈs⁽ʲ⁾ino] , [wisʲ] syair, tetapi sedikit samar
ʃ шпари́на, ви́ще [ʃpɐˈrɪnɐ] , [ˈwɪʃtʃe] sholat N/A
t тин [tɪn] tarian тінь, мить [t⁽ʲ⁾inʲ] , [mɪtʲ] antara suara topi dan ya
ts цибу́ля [tsɪˈbulʲɐ] latsa tsʲ ціна́, віне́ць [ts⁽ʲ⁾iˈnɑ] , [wiˈnɛtsʲ] antara suara ts dan ya
очере́т, вище [otʃeˈrɛt] , [ˈwɪʃtʃe] ceko N/A
вчи́тель, став[2] [ˈu̯tʃɪtelʲ] , [stɑu̯] wanita
v Афганіста́н[1] [ɐvɦɐn⁽ʲ⁾iˈstɑn] virus
ʋ віл[2] [ʋil] antara wanita dan virus
w воша[2] [ˈwɔʃɐ] wajaha
x ховра́х [xou̯ˈrɑx] khas
z зуб[1] [zub] zamrud зі́ллю, рі́зьблення[1] [ˈz⁽ʲ⁾ilʲːʊ], [ˈr⁽ʲ⁾izʲblenʲːɐ] zy
ʒ жи́то[1] [ˈʒɪto] garage N/A
Vokals
Tertekan Nirtekan
IPA Contoh Suara mendekati IPA Contoh Suara mendekati
ɑ гай [ɦɑj] father ɐ гарма́та [ɦɐrˈmɑtɐ] hug
ɛ день, єсть [dɛnʲ] , [jɛsʲtʲ] met e ефі́рний [eˈfirnɪj] rate
i кіт, і́кла [kit] , [ˈiklɐ] meet i біле́т [biˈlɛt] meet
ɪ ми́ша [ˈmɪʃɐ] bit ɪ кра́сний[3] [ˈkrɑsnɪj] bit
ɔ по́ле, льон [ˈpɔle] , [lʲɔn] off o ору́дний [oˈrudnɪj] cold
u дух, лють [dux] , [lʲutʲ] fool ʊ туди́ [tʊˈdɪ] put
  1. ^ a b c d e f g h i j k l Obstruen nirsuara /p t ts tsʲ k x f s ʃ/ merupakan konsonan hersuara [b d dz dzʲ ɡ ɣ v z ʒ] jika terletak sebelum obstruen bersuara lainnya, kecuali [ɣ] dan [v].
  2. ^ a b c Fonem /w/ (dieja sebagai в memiliki pengucapan yang bervariasi, tetapi biasanya merupakan konsonan labiofental [ʋ]; [w] sebelum [ɔ] atau [u]; dan divokalisasi menjadi [u̯] sebelum konsonan di awal kata, setelah vokal yang ada sebelum konsonan, ataupun setelah vokal di akhir kata.
  3. ^ May also be realized as [e].