2 Raja-raja 16 (atau II Raja-raja 16, disingkat 2Raj 16) adalah pasal keenam belas Kitab 2 Raja-raja dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam Alkitab Ibrani termasuk Nabi-nabi Awal atau Nevi'im Rishonim [נביאים ראשונים] dalam bagian Nevi'im (נביאים; Nabi-nabi).[1] Pasal ini berisi riwayat pemerintahan Ahas (raja ke-12) di Kerajaan Yehuda, yang sezaman dengan Pekah (raja ke-19) di Kerajaan Israel Utara.[2]

2 Raja-raja 16
Kitab Raja-raja (Kitab 1 & 2 Raja-raja) lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
KitabKitab 2 Raja-raja
KategoriNevi'im
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Lama
Urutan dalam
Kitab Kristen
12

Teks sunting

Waktu sunting

Struktur sunting

Pembagian isi pasal (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain):

Ayat 1 sunting

Dalam tahun ketujuh belas zaman Pekah bin Remalya, Ahas anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. (TB)[3]
 • "Dalam tahun ketujuh belas zaman Pekah": menurut "metode tahun naik tahta" sekitar September 735 SM.[4] Pekah menjadi raja terhitung sejak tahun 752 SM sampai matinya sekitar September 732 SM - April 731 SM, secara keseluruhan menjadi raja selama 20 tahun.[5]
 • "Ahas anak Yotam raja Yehuda menjadi raja": maksudnya adalah "raja bersama" (co-regent) dengan Yotam, ayahnya, memerintah Kerajaan Yehuda pada bulan September 735 SM.[4]

Ayat 2 sunting

Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya.[6]
 • Referensi silang: 2 Tawarikh 28:1
 • "Ahas berumur dua puluh tahun" ketika mulai menjadi "raja bersama" dengan Yotam, ayahnya, yaitu sekitar bulan September 735 SM; kemudian menjadi raja sendirian setelah kematian ayahnya, antara September 732 SM - September 731 SM.[4]
 • "Enam belas tahun lamanya ia memerintah": menurut kronologi Thiele, Ahab memerintah sejak tahun 735 SM (sebagai "raja bersama", kemudian tahun 732/731 SM sebagai raja sendirian) sampai matinya beberapa minggu (atau beberapa hari) sebelum bulan Nisan 715 SM.[4][7]

Ayat 3 sunting

Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel.[8]
 • "Ia" merujuk kepada Ahas. Di bawah pemerintahan Ahas, Yehuda memasuki masa suram yang ditandai kekacauan dan kemerosotan rohani. Kemurtadan sudah begitu hebat sehingga raja sendiri melakukan upacara keagamaan kafir dengan mengorbankan anaknya di dalam api sebagai persembahan kepada dewa-dewa kafir (Imamat 18:21; 2 Tawarikh 28:3; Yeremia 19:5).[9]

Ayat 5 sunting

Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia.[10]

Referensi silang: Yesaya 7:1

Ayat 6 sunting

Pada masa itu Rezin, raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. (TB)[11]

Ayat 7 sunting

Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, raja Asyur, mengatakan: "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan raja Aram dan dari tangan raja Israel, yang telah bangkit menyerang aku." (TB)[12]

Referensi silang: 2 Tawarikh 28:20

Ayat 8 sunting

Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan. (TB).[13]

Ayat 20 sunting

Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (TB)[14]

Referensi silang: 2 Tawarikh 28:27

Lihat pula sunting

Referensi sunting

 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 9794168161, 9789794168169
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 9794163850, 9789794163857
 3. ^ 2 Raja–raja 16:1 - Sabda.org
 4. ^ a b c d McFall 1991, no. 48.
 5. ^ McFall 1991, no. 45.
 6. ^ 2 Raja–raja 16:2
 7. ^ McFall 1991, no. 54.
 8. ^ 2 Raja–raja 16:3
 9. ^ The Full Life Study Bible. Life Publishers International. 1992. Teks Penuntun edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Gandum Mas. 1993, 1994.
 10. ^ 2 Raja–raja 16:5
 11. ^ 2 Raja–raja 16:6 - Sabda.org
 12. ^ 2 Raja–raja 16:7 - Sabda.org
 13. ^ 2 Raja–raja 16:8 - Sabda.org
 14. ^ 2 Raja–raja 16:20 - Sabda.org

Pustaka sunting

Pranala luar sunting